Martin Štefko, Ján Matejka

Existuje tzv. komplexní pracovněprávní úprava procesu sjednávání kolektivní smlouvy?

Jurisprudence 3/2014 Rubrika: Články Str.: 3-8

Klíčová slova: kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouva, odborová organizace

Abstrakt: Článek pojednává o problému komplexnosti speciální úpravy v případě kolektivního pracovního práva. Jedná se o ustanovení § 8 zákona o kolektivním vyjednávání, které bylo tradičně vykládáno jako samostatná ucelená právní úprava. Na analýze předmětného ustanovení se snaží oba autoři poukázat na pochybnost doktríny o komplexní pracovněprávní úpravě, byť se jedná o natolik specifickou problematiku, jako je sjednávání a vyjednávání o kolektivní smlouvě.


Stáhnout