Martin Lyčka

EDF: Rekapitalizace státních podniků ve světle práva státních podpor

Jurisprudence 3/2013 Rubrika: Články Str.: 25-30

Klíčová slova: rekapitalizace, státní podnik, státní podpora, investice

Abstrakt: Rekapitalizaci státního podniku není možné považovat za státní podporu ve smyslu článku 107 SFEU v případě, že se stát při jejím poskytnutí chová stejně jako by se za daných okolností choval soukromý investor.


Stáhnout