Ondřej Kadlec, Kristina Blažková
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Co je to právo? Právněteoretický pohled na rozhodnutí Soudního dvora ve věci Al Chodor

Jurisprudence 1/2018 Rubrika: Články Str.: 16-27

Klíčová slova: Formální a materiální pojetí práva, ustálená aplikační praxe, právní jistota, zajištění cizince

Abstrakt: Článek reaguje na nedávné rozhodnutí Soudního dvora ve věci Al Chodor, ve kterém Soudní dvůr dospěl v kontextu zajišťování cizinců k závěru, že povinnost zakotvit kritéria pro posouzení podmínky vážného nebezpečí útěku v právu je třeba vykládat tak, že tato kritéria musejí být zakotvena v právním předpise. V článku rozhodnutí právněteoreticky rozebíráme, zejména s ohledem na v případu soupeřící koncepce formálního a materiálního práva. Nejprve v textu shrnujeme argumentaci Soudního dvora, analyzujeme konstrukci aplikované právní úpravy a představujeme teoretická východiska formálního a materiálního pojetí práva. Následně se zabýváme jednotlivými důvody Soudního dvora pro upřednostnění formálního pojetí práva, které – s poukazem na propracovanou koncepci materiálního pojetí práva, spojenou mimo jiné s přísnými nároky na aplikační praxi – vyvracíme. V závěru se stručně věnujeme i související novele zákona o pobytu cizinců na území České republiky a úpravě v jiných členských státech.


Stáhnout