Lukáš Králík
Pracoviště autora: státní správa

Autorskoprávní ochrana judikatury

Jurisprudence 1/2020 Rubrika: Články Str.: 15–25

Klíčová slova: judikatura, judikát, publikace judikatury, sbírky soudních rozhodnutí, právní věty, zdroje práva, autorské dílo, úřední dílo

Abstrakt: Původní texty úředních rozhodnutí (včetně soudních) jsou již přímo ze zákona pojmenovány jako úřední díla. V případě judikátů jako upravených textů soudních rozhodnutí můžeme uvažovat o autorském díle. Zásadní přidanou hodnotu jedinečné tvůrčí činnosti může naplnit například vytvoření nových, přidaných odborných právnických textů, jako jsou právní věty, anotace, názvy, rejstříky či prejudikatura. U fenoménu právních vět bude záležet na jejich původnosti a jedinečnosti při porovnání s původním textem odůvodnění. V případě souhrnných publikovaných sbírek rozhodnutí mohou být naplněny také prvky autorského díla souborného. Oficiální (úřední) sbírky rozhodnutí, včetně obsažených judikátů i právních vět, by ale měly být vyloučeny z autorskoprávní ochrany. Jejich veřejný účel spadá do kategorie tzv. jiných děl vyloučených z ochrany z důvodů veřejného zájmu. Budou tak posuzovány v režimu úředních děl. Naopak obdobné produkty vytvářené soukromými aktivitami již nenaplňují důvod veřejného zájmu na vyloučení z autorskoprávní ochrany.


Stáhnout