Daniel Askari | Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Zrušení derogačního ustanovení zákona nálezem Ústavního soudu: kritická analýza dosavadní judikatury a nástin možného řešení do budoucna

Jurisprudence 6/2015 Rubrika: Články Str.: 32-38

Klíčová slova: Ústavní soud, derogační nález, zrušení derogační normy, obživnutí zákona, negativní zákonodárce

Abstrakt: Článek se zabývá problematikou zrušení derogačního ustanovení zákona nálezem Ústavního soudu a jeho důsledků. V první části je obhájen názor, že v kontextu české právní úpravy není a priori vyloučeno, aby Ústavní soud zrušil derogační normu s důsledkem znovunabytí účinnosti předchozí právní úpravy. Druhá část obsahuje rekapitulaci dosavadní judikatury Ústavního soudu k tomuto tématu a její kritickou analýzu upozorňující na nekonzistentní a dysfunkční prvky. V závěru je pak nastíněn koherentní teoretický model, který se pokouší nabídnout řešení dané problematiky. Založen je na kategorizaci jednotlivých druhů derogačních ustanovení, způsobů, kterými se mohou dostat do rozporu s ústavou, a následků, které by vůči nim měl mít zrušující nález Ústavního soudu.


Stáhnout