Tomáš Mach
Pracoviště autora: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

Způsoby a hloubka zjišťování obsahu cizího (cizozemského) práva v českém civilním procesu

Jurisprudence 4/2020 Rubrika: Diskuse Str.: 29-35

Klíčová slova: cizí právo, zjišťování obsahu cizího práva, mezinárodní právo procesní, cizozemské právo

Abstrakt: Tento článek se zabývá problematikou dokazování cizího (cizozemského práva) v českém civilním soudním procesu ve světle vyvinuvší se judikatury Nejvyššího soudu České republiky. Článek v detailu rozebírá nejdůležitější judikaturu Nejvyššího soudu České republiky v této oblasti a poukazuje na praktické zkratky jsoucí v kontrastu se zákonným konceptem dokazování cizího práva jako práva v českém mezinárodním právu soukromém, kterých se obecné soudy dopouštějí a které Nejvyšší soud ČR ve své judikatuře koriguje. Tento článek se zejména zabývá problematikou zjišťování obsahu cizího práva a diskutuje otázku, kdo nese zodpovědnost za jeho zjištění v civilním řízení, včetně komparativního výhledu do cizích právních řádů.


Stáhnout