Petr Černý
Pracoviště autora: Fakulta sociálně ekonomická UJEP

Zneužití veřejných subjektivních práv jako fenomén doby

Jurisprudence 5/2023 Rubrika: Články Str.: 11-17

Klíčová slova: zneužití práva, soudní ochrana, právo na informace, soudní řád správní, obstrukce

Abstrakt: Článek se věnuje zneužití práva ve veřejném právu, to zejména ve správním právu. Ukazuje, že princip zákazu zneužití práva je ve veřejném právu přítomný už dlouhou dobu. V poslední době dochází k novým situacím, ve kterých je tento institut využíván. Ve správním právu se nejdříve začal tento institut používat v daňovém právu, avšak následně i jako nástroj proti některým obstrukčním praktikám v procesním přestupkovém právu. K největšímu rozvoji v poslední době došlo v agendě práva na informace. Některé subjekty totiž používají právo na informace i k šikaně správních orgánů. Článek se zabývá také novelou zákona o poskytování informací (z. č. 106/1999 Sb.) a novelou soudního řádu správního (z. č. 150/2002 Sb.), kde bylo zneužití práva nově upraveno.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout