Martin Matějec
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Zneužití unijního práva k obcházení vnitrostátní právní úpravy

Jurisprudence 4/2020 Rubrika: Články Str.: 17-28

Klíčová slova: zneužití unijního práva, Soudní dvůr, obcházení vnitrostátní legislativy, unijní právo

Abstrakt: Článek se věnuje uplatňování zásady zákazu zneužití unijního práva a identifikuje druhy zneužívajících jednání činěných ze strany hospodářských subjektů, která nacházejí svůj právní základ v unijním právním řádu. V návaznosti na definování dvou typů zneužívajících jednání se článek dále věnuje rozboru zneužití práva spočívajícího v obcházení vnitrostátní právní úpravy, které je vymezeno dvěma samostatnými podkategoriemi. V závěru se tento článek věnuje rovněž problematice důsledků, které se zjištěním existence zneužití unijního práva pojí judikatura Soudního dvora, tedy otázce, zda uplatňování zákazu zneužití práva v unijním právním rámci vede k nepřiznání práva samotného, nebo k nepoužitelnosti předmětného unijního ustanovení.


Stáhnout