Petr Zábranský
Pracoviště autora: advokát

Zneužití hromadné žaloby a obrana proti němu

Jurisprudence 4/2023 Rubrika: Články Str.: 25-32

Klíčová slova: hromadné řízení, hromadné žaloby, zneužití hromadné žaloby, žalobce, oprávněná osoba, spotřebitelská organizace, žalovaný

Abstrakt: Autor ve svém příspěvku poukazuje na poněkud pošramocenou pověst institutu hromadných žalob. Tento nástroj od počátku legislativních prací kritizovali mnozí z řad laické i odborné veřejnosti, jejichž argumenty byly mnohdy založeny na negativních zahraničních zkušenostech či obecně na nastavení a koncepci předložených návrhů zákona, které měly zapříčinit zneužitelnost hromadných žalob jakožto nástroje určeného pro konkurenční boj na trhu či jako prostředek obohacení žalobců i advokátů. Příspěvek proto kriticky analyzuje reálné možnosti zneužití hromadných žalob, respektive právní regulace aktuálního návrhu zákona o hromadném řízení z roku 2022. Autor nejprve předkládá výčet nejdiskutovanějších a nejspornějších možností zneužití institutu hromadných žalob, jejichž podstatu nicméně vyvrací poukazem na racionální nastavení návrhu zákona o hromadném řízení. V příspěvku následně představuje mechanismy obrany proti zneužití hromadných žalob, konkrétně podmínky kladené na osobu žalobce a povinné právní zastoupení, certifikační řízení, roli soudu, předběžné opatření proti způsobu zveřejňování informací v hromadném řízení či náklady řízení. Autor uvedeným podtrhuje nastavenou koncepci ochranných a obranných mechanismů návrhu zákona o hromadném řízení, která prakticky znemožňuje reálné zneužití hromadné žaloby, přičemž uvedené staví do kontrastu rizika (ne)využitelnosti hromadných žalob z důvodů přísně stanovených podmínek a standardů kladených na žalobce.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout