Jiří Hrádek
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Změny spotřebitelského práva ve vztahu k poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb

Jurisprudence 1/2023 Rubrika: Články Str.: 11-20

Klíčová slova: Digitální obsah; digitální služba; Shoda digitálního obsahu nebo digitální služby; Subjektivní požadavky na shodu; Objektivní požadavky na shodu

Abstrakt: Hlavním cílem článku je strukturovaně představit novou právní úpravu poskytování digitálního obsahu a služeb, kterou do českého právního řádu přinesla implementace spotřebitelských směrnic EU. Hlavní přidaná hodnota nové úpravy, která byla začleněna do občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, spočívá ve vytvoření nového rámce pro problematiku digitálního prostředí a vytvoření institutů poskytujících smluvním stranám dostatečnou ochranu. Příkladem je definování digitálního obsahu nebo služby a komplexní regulace souladu se smlouvou i důsledků porušení povinnosti. Zásadní změnou je připuštění protiplnění za digitální obsah nebo službu spočívající v poskytnutí osobních údajů. Tento přístup, který musí zohledňovat jak lidskoprávní rozměr osobních údajů, tak jejich majetkovou hodnotu, jistě povede v budoucnu k velkým diskusím o přípustnosti, resp. mezích jednání smluvních stran.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout