Martin Štefko
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Zaměstnanec veřejné správy dobrovolníkem: náměty de lege ferenda

Jurisprudence 2/2018 Rubrika: Diskuse Str.: 38–44

Klíčová slova: dobrovolník, dobrovolnická služba, zaměstnanec

Abstrakt: Předkládaný článek analyzuje vybrané nedostatky právní úpravy dobrovolnické služby. Autor po vstupním vhledu do neúspěšné velké novelizace zákona o dobrovolnické službě argumentuje pro provedení dílčí reformy, a to dočasně alespoň cestou kolektivních smluv, resp. kolektivních dohod. Navrhovaná strategie může napomoci sladění současného výkonu dobrovolnické služby a zaměstnání. Jedná se o řešení aktuálního problému, který významně brání zvyšování kvantity dobrovolnických služeb v České republice.


Stáhnout