Harald Christian Scheu

Zákaz zahalování žen a náboženská svoboda v Evropě

Jurisprudence 4/2014 Rubrika: Články Str.: 17-23

Klíčová slova: Evropský soud pro lidská práv - náboženská svoboda - princip subsidiarity - zahalování žen na veřejnosti.

Abstrakt: Do evropského migračního prostoru proudil v posledních desetiletích značný počet přistěhovalců z jiných kulturních okruhů a vznikl problém jak v nových podmínkách přistěhovalectví zajistit základní práva příslušníkům kulturně odlišných. V centru zájmu nových menšin stojí praktikování náboženství včetně používání specifického způsobu oblékání. Velký senát Evropského soudu pro lidská práva využil případ týkající se zákazu zahalování tváře na veřejnosti k tomu, aby zformuloval nejen zásadní úvahy k výkladu a aplikaci náboženské svobody ve smluvních státech Evropské úmluvy o lidských právech, ale definoval také hranice soudního zasahování do demokratického rozhodovacího procesu na národní úrovni.


Stáhnout