Harald Christian Scheu
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Zákaz popírání genocidy a svoboda projevu

Jurisprudence 1/2016 Rubrika: Stať Str.: 3-12

Klíčová slova: popírání genocid, holocaust, arménská genocida, svoboda projevu

Abstrakt: Genocida představuje prototyp traumatizujících událostí, které v kolektivní paměti dotčeného národa nebo etnické skupiny zanechávají hluboké stopy. Některé státy se rozhodly chránit pověst obětí genocid pomocí tzv. zákonů o paměti. Trestněprávní postih popíračů oficiálně uznaných genocid může za určitých podmínek kolidovat s mezinárodněprávně a ústavně zaručenou svobodou projevu. Zde se věnujeme pokusu Evropského soudu pro lidská práva o vyřešení tohoto konfliktu. Klademe otázku, zda Evropská úmluva o lidských právech ponechává národním státům prostor pro tabuizaci bolestivých kapitol národních a evropských dějin.


Stáhnout