Karel Svoboda

Výživné dítěte při nedoloženém příjmu rodiče

Jurisprudence 3/2014 Rubrika: Diskuse Str.: 41-44

Klíčová slova: výživné, výdělková fikce, zákon o rodině, nový občanský zákoník

Abstrakt: Článek se zabývá problematikou stanovení výživného výživou povinného rodiče k dítěti, pokud je zjevné, že tento rodič zatajuje své výdělkové nebo majetkové poměry. Srovnává právní úpravu do konce roku 2013 a nynější ustanovení § 916 nového občanského zákoníku. Autor článku se domnívá, že nová úprava je lepší v tom, že umožňuje využít výdělkové fikce i tehdy, když rodič záměrně nedokládá jakékoliv své výdělkové a majetkové poměry, nikoliv jen příjmy, kterých dosahuje „z jiné než závislé činnosti podléhající dani z příjmů“, jak tomu bylo dle dřívějšího § 85a zákona o rodině. Článek naopak kritizuje skutečnost, že výdělkové fikce lze nově použít jen při stanovení výživného rodiče na nezletilé a dosud nesvéprávné dítě. Zletilé dítě se jí nemůže dovolat, což je podle názoru autora článku nespravedlivé. Skutkovou nejistotu ohledně míry možností rodiče platit výživné totiž nezpůsobilo dítě, ale výživou povinný rodič, jemuž je zatajení výdělku ku prospěchu.


Stáhnout