David Elischer

Výměnek jako pojmenovaná zaopatřovací smlouva v novém občanském zákoníku

Jurisprudence 5/2014 Rubrika: Články Str.: 19-25

Klíčová slova: výměnek, zaopatřovací smlouva, reálné břemeno, služebnost

Abstrakt: Rekodifikace soukromého práva, resp. občanský zákoník z roku 2012 s sebou přinesl – ve své obligační partii – kromě jiných změn i konstrukci zaopatřovacích smluv, mezi nimiž je nově upraven výměnek jako typizovaný kontrakt. Autor si klade otázku, jak je třeba na výměnek nahlížet (právně i fakticky), musí nutně jeho zřízení souviset s převodem vlastnického práva k nemovitosti? Co může být předmětem, resp. obsahem výměnku v moderní době, lze vůbec pokládat výslovnou úpravu výměnku v kodifikaci 21. století za potřebnou a praktickou? Za jakých podmínek lze změnit jednou ujednaný výměnek, jak má být postupováno v případě zkázy stavby k výměnku určené? Tyto a další otázky související s formou i obsahem výměnkové smlouvy jsou zde podrobeny teoretickému ale i praktickému zamyšlení.


Stáhnout