Linda Janků

Vyloučení osob podezřelých z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocený výklad Soudního dvora EU a jeho aplikace členskými státy

Jurisprudence 1/2014 Rubrika: Články Str.: 21-28

Klíčová slova: terorismus, uprchlík, mezinárodní právo, Soudní dvůr EU, Ženevská úmluva

Abstrakt: Článek se věnuje aplikaci vylučující klauzule definice uprchlíka dle čl. 1 F Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků na osoby podezřelé z terorismu. Pozornost je věnována jednak rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci B a D, jenž se v něm vyjádřil k některým otázkám spojeným s vyloučením těchto osob z postavení uprchlíka, a dále též relevantní rozhodovací praxi v členských státech EU v období po vynesení zmíněného rozsudku.


Stáhnout