Ivo Šlosarčík

Všichni občané EU jsou si rovni, jen prezidenti jsou si rovni méně? Vztah mezi unijním a mezinárodním právem po kauze Sólyom

Jurisprudence 1/2014 Rubrika: Články Str.: 16-20

Klíčová slova: Sólyom, Maďarsko, evropské právo, volný pohyb osob, prezident

Abstrakt: Článek kriticky hodnotí chápání vztahu mezi unijním a mezinárodním právem Soudním dvorem Evropské unie, jak jej demonstroval v kauze maďarsko-slovenského sporu o zabránění cesty maďarského prezidenta L. Sólyoma do Komárna v srpnu 2009 (C-364/10 Maďarsko versus Slovensko). Článek podává přehled argumentů používaných jednotlivými aktéry, které pokrývají v podstatě všechny možné varianty vztahů mezi unijním a mezinárodním právem, konkrétně mezi unijními pravidly pro mobilitu občanů EU a mezinárodním diplomatickým právem. Ačkoliv autor článku souhlasí ze závěry Soudního dvora v kauze Sólyom, kritizuje skutečnost, že argumentace použitá Soudním dvorem učinila unijní režim pro mobilitu hlav států méně předvídatelným. Článek také podporuje myšlenku takového výkladu unijního práva, který by byl vstřícnější k možnosti, že by unijní spory s výrazným prvkem mezinárodního práva byly řešeny na jiných soudních fórech, než je Soudní dvůr Evropské unie.


Stáhnout