Barbora Gonsiorová
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Volné uvážení aneb Partie honteuse správního práva

Jurisprudence 2/2019 Rubrika: Články Str.: 23–33

Klíčová slova: správní uvážení, veřejná subjektivní práva, správní akt, soudní přezkum, nejvyšší správní soud

Abstrakt: Volné uvážení jako tradiční institut správního práva je neutuchajícím předmětem odborné diskuse. Článek se navrací k jeho kořenům v období tzv. první republiky československé a systematicky postupuje od hledisek teoretických k praktickým. Předmětem rozboru je podstata jeho existence v právním řádu, vztah k adresátům skrze veřejná subjektivní práva, vyjádření v oblasti správních aktů a možnost následného soudního přezkumu. Mapuje dobovou judikaturu a publikované názory k uvedeným aspektům, přičemž hledá spojitost se stavem dnešním. Po provedeném rozboru přitom zjišťuje, že zejména prvorepubliková právní věda reagující na zákonnou úpravu do značné míry předvídala přístup k současnému pojetí volného uvážení, který zároveň nesporně ovlivnila.


Stáhnout