Helena Skalská
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Volba práva ve spotřebitelských smlouvách v kontextu rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci Verein für Konsumenteninformation v Amazon EU Sàrl

Jurisprudence 1/2019 Rubrika: Články Str.: 28–38

Klíčová slova: spotřebitelské smlouvy, nařízení Řím I, nepřiměřená ujednání, volba práva, informační povinnost, Soudní dvůr Evropské unie

Abstrakt: Článek analyzuje rozsudek Soudního dvora EU Verein für Konsumenteninformation v Amazon EU Sàrl, konkrétně závěr soudu, že ujednání o volbě práva může být zneužívající klauzulí, pokud obchodník neinformuje spotřebitele o existenci čl. 6 odst. 2 nařízení Řím I. Ten zaručuje spotřebiteli standard ochrany, který mu poskytují kogentní normy práva státu, ve kterém má své obvyklé bydliště. Autorka se zaměřuje na tři dílčí otázky: aplikaci směrnice Rady 93/13/EHS na ujednání o volbě práva, povinnost obchodníka informovat spotřebitele o účincích čl. 6 odst. 2 nařízení Řím I a účinky čl. 6 odst. 2 nařízení Řím I. Autorka v článku především vyjadřuje svůj nesouhlas s vytvořením nové informační povinnosti a s výkladem čl. 6 odst. 2 nařízení Řím I, jenž popírá tzv. preferenční přístup. Článek ukazuje, že problematičnost rozsudku spočívá do značné míry v nedostatku odůvodnění, v důsledku čehož vyvolává více otázek, než jich zodpovídá.


Stáhnout