Robert Zbíral | Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Volání po posílení empirie: Jak (ne)měnit českou Ústavu

Jurisprudence 4/2015 Rubrika: Články Str.: 10-15

Klíčová slova: změny ústavy, pravomoci prezidenta, Bankovní rada ČNB, empirické metody, polemika

Abstrakt: Návrhy na změny české Ústavy i odborné diskuze o nich jsou ve své podstatě řízeny normativním přesvědčením svých autorů, chybí jim ale bohužel podpora empirickými poznatky. Všichni obhajují správnost vlastní vize, málokdo ale nabízí na reálných datech založenou analýzu, k čemu naplnění dané vize může vést. Příspěvek dokazuje tento fenomén na aktuálním vládním návrhu změn Ústavy upravující pravomoci prezidenta a napovídá, jak by bylo možné empirický rozměr zapojit. Konkrétně tak činí na možná nejdůležitější části novelizace, zapojení Senátu do procesu jmenování členů Bankovní rady České národní banky.


Stáhnout