Alla Tymofeyeva | Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Vliv judikatury ESLP na právní úpravu délky řízení v České republice, Rusku a na Ukrajině

Jurisprudence 5/2015 Rubrika: Články Str.: 19-24

Klíčová slova: ESLP, EÚLP, délka řízení, Rusko, Ukrajina.

Abstrakt: Cílem článku je osvětlení vlivu rozhodovací praxe ESLP na právní úpravu délky řízení v České republice, Rusku a na Ukrajině. Přesto, že záležitost průtahů v řízení je proslulá, lze uzavřít, že problematika otevřená stížnostmi podanými u ESLP proti těmto státům je pořád ještě velmi aktuální. Praxe ukazuje, že Česká republika v otázce délky řízení prošla dlouhou cestu a k dnešnímu dni její zákonodárství a praxe jsou v souladu s EÚLP. V Rusku byl problém částečně vyřešen zákonem č. 68-FZ, ale soudní praxe ukázala, že aplikace tohoto zákona má své nedostatky, což vedlo k přijetí druhého pilotního rozsudku proti Rusku ve věci Gerasimov a další proti Rusku. Ukrajina původně odmítla respektovat judikaturu ESLP, avšak nakonec ukrajinský parlament přijal zákon č. 4901-VI, který se alespoň do určité míry snaží problematiku průtahů v exekučním řízení řešit. Doufejme, že Rusko a Ukrajina využijí zkušenosti ČR a vyřeší tento dlouhodobý problém v co nejdříve.


Stáhnout