Anna Chamráthová, Tomáš Svoboda
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Veřejný ochránce práv jako monokratický orgán

Jurisprudence 4/2018 Rubrika: Články Str.: 20–32

Klíčová slova: veřejný ochránce práv, ombudsman, monokratický orgán, zástupce

Abstrakt: Článek se zabývá tím, zda je veřejný ochránce práv skutečně monokratickým orgánem. Po nástinu charakteristiky monokratického orgánu článek rozebírá postavení zástupce ochránce a jeho vztah k ochránci a následně analyzuje, které aspekty postavení zástupce a jeho vztahu s ochráncem odporují znakům monokratického orgánu. Konkrétně se jedná o jejich ze zákona vyplývající rovnocenné postavení, samostatné vystupování zástupce bez vazby na ochránce, způsob jeho ustavování do funkce a konečně absenci prvků podřízenosti a odpovědnosti zástupce vůči ochránci, včetně nedostatečného práva ochránce svého zástupce řídit. V poslední části se článek zamýšlí nad tím, jak tuto situaci interpretovat a jaké důsledky z ní vyvodit.


Stáhnout