Michal Bobek
Pracoviště autora: Soudní dvůr Evropské unie

Velké senáty: nad rámec sjednocování judikatury

Jurisprudence 5/2021 Rubrika: Články Str.: 29-34

Klíčová slova: Soudy; velké senáty; soudní organizace; srovnávací institucionální analýza

Abstrakt: Příspěvek se zamýšlí nad rolí velkých senátů působících na vrcholných a mezinárodních soudních tělesech, zvláště pak velkého senátu Soudního dvora Evropské unie.


Stáhnout