Jakub Drápal
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Vede větší užití trestních příkazů k ukládání méně nepodmíněných trestů odnětí svobody?

Jurisprudence 5/2017 Rubrika: Články Str.: 3-17

Klíčová slova: trestní právo, trestní příkaz, zkrácené řízení, nepodmíněný trest odnětí svobody, novelizace

Abstrakt: Cíle: Zjistit, zda změna v užití trestního příkazu okresními soudy vede k změně ve využívání nepodmíněného trestu odnětí svobody. Metody: Jako první byly analyzovány novely z roku 2001, díky kterým přestalo být možné ukládat nepodmíněné tresty odnětí svobody trestním příkazem. Pro kontrolu byly počítány i vlivy dalších novel. Jako druhá byla analyzována praxe jednotlivých okresních soudů v letech 2006–2016 po jednotlivých letech a meziroční změny. Pro kontrolu bylo počítáno i s proměňující se závažností trestné činnosti a počtem předchozích odsouzení jednotlivých pachatelů. Výsledek: Mezi mírou užití trestního příkazu a nepodmíněného trestu odnětí svobody existuje silný vztah. V důsledku novely z roku 2001, která přestala umožňovat ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody trestním příkazem, přestala být ukládána nejspíše 1/5 ze všech nepodmíněných trestů odnětí svobody. Závěr: Procesněprávní změny mohou mít, jako v tomto případě, výraznější vliv na výsledek, než hmotněprávní změny.


Stáhnout