Monika Forejtová | Právnická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň

V. Pavlíček, H. Hofmannová: Občanská a lidská práva v současné době. Praha: Auditorium 2015

Jurisprudence 5/2015 Rubrika: Recenze Str.: 41-42


Stáhnout