Jan Kozubík, Jan Wintr
Pracoviště autora: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze / Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Ústavní soudy a práva gayů a leseb - veřejné mínění jako determinant rozhodnutí soudů?

Jurisprudence 5/2016 Rubrika: Články Str.: 34-47

Klíčová slova: lidská práva, LGBT, gay, veřejné mínění, ústavní soud, ESLP

Abstrakt: Rozhodování soudů v lidskoprávních otázkách je dnes založeno na komplexním posouzení mnoho faktorů – samotné litery ústavy/mezinárodní lidskoprávní smlouvy, světonázoru soudců, vývoje v okolních zemích, veřejného mínění atd. V této práci se budou autoři zabývat právě vlivem rozšiřující se společenské podpory na rozhodování soudů týkající se rodičovství a manželství stejnopohlavních párů. Případnou korelaci se budou autoři analyzovat na několika rozhodnutí z poslední doby - Nejvyššího soudu USA, ústavních soudů Itálie, Rakouska, Mexika a Kolumbie a Evropského soudu pro lidská práva. Do textu jsou zařazeny také dvě země s výrazně negativním postojem společnosti, Rusko a Indie. Zde bude pracováno s predikcí, že negativní mínění se odráží v potvrzování ústavnosti zákonů, které by byly v evropských standardech považovány za ústavně nepřijatelné. V závěru okomentujeme také nedávné rozhodnutí českého Ústavního soudu v otázce zrušení zákazu adopcí registrovaném partnerství.


Stáhnout