Jan Grinc, Kristina Blažková
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Ústavní soud a zákonodárce v hospodářských a sociálních otázkách: ochrana ústavnosti, nebo přetahovaná o politice?

Jurisprudence 3/2019 Rubrika: Články Str.: 6–15

Klíčová slova: ústavní soud, zákonodárství, hospodářská a sociální práva

Abstrakt: Článek si klade otázku, zda lze v České republice pozorovat excesivní zásahy Ústavního soudu do hospodářské a sociální politiky, vyvolávající případně vzdorující reakce zákonodárce, nebo zda lze interakci mezi Ústavním soudem a zákonodárcem hodnotit jako oboustranně korektní a vedoucí k naplnění smyslu soudní kontroly ústavnosti. Toto zkoumá na souboru derogačních nálezů vztahujících se k zákonům či jednotlivým ustanovením v této oblasti politiky. Rozebrány jsou nejprve důvody zrušení zákona, které mohou sahat od ryze formálních vad bez zásadního dopadu na obsah a cíle dané politiky až po vlastní hodnotové pohledy Ústavního soudu na politickou oblast odlišné od zákonodárce. Poté je analyzována reakce zákonodárce.


Stáhnout