Jan Jirásek

Ústavně konformní holič

Jurisprudence 7/2013 Rubrika: Články Str.: 7-11

Klíčová slova: ústava, ústavní soud, holič, podjatost, správní řád

Abstrakt: Článek se zabývá usnesením pléna Ústavního soudu ze dne 2. dubna 2013, sp. zn. Pl. ÚS 30/09. Tímto usnesením Ústavní soud odmítl návrh Nejvyššího správního soudu na zrušení § 14 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. Článek usnesení kriticky rozebírá včetně ústavním soudem užitého paradoxu vesnického holiče a vyjadřuje se k možným dopadům usnesení do právní praxe při posuzování podjatosti vedoucích ústředních správních úřadů.


Stáhnout