Karel Svoboda

Účinky rozsudku o prohlášení za mrtvého

Jurisprudence 2/2015 Rubrika: Diskuse Str.: 31-36

Klíčová slova: nesporná řízení, řízení o prohlášení za mrtvého, rozsudek

Abstrakt: Procedura, na jejímž základě dochází k prohlášení člověka za mrtvého, doznala od účinnosti nového občanského zákoníku zásadních změn. Článek se těmito změnami zabývá a vyhodnocuje je. Autor článku také upozorňuje na problematická místa nové právní úpravy a pokouší se o jejich výklad. Článek se zabývá především účinky rozsudku o prohlášení člověka za mrtvého. Účinky tohoto rozsudku totiž byly podle dřívější právní úpravy do jisté míry sporné. Autor se domnívá, že ani nová právní úprava není v tomto směru naprosto jasná.


Stáhnout