Tomáš Pavlíček

Účelnost nákladů řízení při zastoupení účastníka advokátem v občanském soudním řízení

Jurisprudence 3/2014 Rubrika: Články Str.: 9-16

Klíčová slova: zastoupení účastníka, účelnost, náklady řízení, advokát

Abstrakt: Článek se zabývá problematikou účelnosti nákladů občanského soudního řízení vzniklých zastoupením účastníka advokátem, a to s ohledem na povahu samotného účastníka. Na základě analýzy stávající judikatury následně vymezuje základní podmínky, jež mají za následek neúčelnost zastoupení účastníka advokátem. Tyto podmínky následně aplikuje na vybrané typy účastníků, vůči kterým se dosavadní judikatura jednoznačně nevymezuje.


Stáhnout