Filip Crnčević
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Typologie sporů mezi státem a náboženským společenstvím před ESLP

Jurisprudence 1/2024 Rubrika: Články Str.: 10-19

Klíčová slova: Evropský soud pro lidská práva, náboženská společenství, náboženská svoboda, čl. 9 Úmluvy, Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, autonomie církví

Abstrakt: Tento článek poskytuje čtenáři typologii sporů, které vyvstávají mezi náboženským společenstvím a státem v oblasti Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod před Evropským soudem pro lidská práva. První části se zaměřuje na spory týkající se pracovněprávní problematiky, druhá na spory ohledně právní subjektivity náboženských společenství, třetí na problematiku sporů vztahujících se k diskriminaci a poslední část na majetkové spory. Každá část obsahuje shrnutí relevantní judikatury včetně relevantních skutkových okolností případu, rovněž obsahuje vlastní závěry ohledně daného typu případů a relevantní shrnutí odborné literatury.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout