Harald Christian Scheu | Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Trh a antidiskriminační právo. Nepostižitelná diskriminace jako součást tržní reality

Jurisprudence 3/2015 Rubrika: Články Str.: 15-22

Klíčová slova: antidiskriminační právo, nepostižitelná diskriminace, trh

Abstrakt: Cílem příspěvku je představit některá bílá místa v evropském antidiskriminačním právu, která nepříjemně dopadají na účastníky trhu a poukazují na koncepční nedostatky současné úpravy. Zde analyzované případy ukazují, jak se nepostižitelná diskriminace přelévá z jednoho tržního segmentu do druhého segmentu, kde se stává postižitelnou. Problém kritizované regulace spočívá v tom, že nadměrně zatěžuje ty subjekty na trhu, které nejsou původci společenského zla. Poslední zde analyzovaný případ demonstruje, že ve světle trhu nejde jen o přelévání odpovědnosti za diskriminaci, ale také o přerozdělování nákladů korektní antidiskriminační politiky.


Stáhnout