Jaroslav Benák
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Tretera, J. R. – Horák, Z. Konfesní právo. Praha: Leges, 2015

Jurisprudence 1/2018 Rubrika: Recenze Str.: 42-43


Stáhnout