Zdeněk Kühn
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Transformace pojmu soukromí na počátku třetího milénia

Jurisprudence 2/2017 Rubrika: Články Str.: 3-11

Klíčová slova: Internet, soukromí, Google, kamerové monitorovací systémy

Abstrakt: Internet zásadně změnil způsob, jakým nahlížíme na lidská jednání; zásadně změnil naše možnosti kontrolovat šíření informací o nás samotných a dopady lidského jednání v průběhu času. Článek rozebírá proměny chápání zásahů do soukromí. Vysvětluje proměnu zásahů do soukromí v internetové éře a transformaci samotného pojmu soukromí. Ukazuje na význam veřejnoprávní ochrany soukromí proti gigantům typu telekomunikačních společností nebo korporacím, jako je Google nebo Facebook. Efektivní ochrana by měla být vykonávána právem Evropské unie, neboť autonomní vnitrostátní úprava může ohrozit volný pohyb služeb napříč EU, nadto by odlišné národní regulace postihující jednání globálních gigantů typu Google byly bezzubé. Na druhé straně příliš smyslu nedává veřejnoprávní nebo dokonce evropská regulace aktivit, které jsou svou povahou lokální, jako jsou nejrůznější monitorovací kamery chránící majetek jejich uživatelů. Autor vysvětluje, že veřejnoprávní úprava se tu stává neúčinnou a sankce selektivními a ve své podstatě nahodilými. V neposlední řadě má taková regulace potenciál dále odcizit právo svým adresátům.


Stáhnout