Jan Chmel
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Tiskové zprávy jako nástroj tvorby reputace Ústavního soudu ČR a jeho soudců

Jurisprudence 1/2020 Rubrika: Články Str.: 25–35

Klíčová slova: Ústavní soud, tiskové zprávy, soudcovská reputace, otevřenost a transparentnost soudnictví

Abstrakt: Článek se zaměřuje na veřejnou prezentaci rozhodnutí Ústavního soudu ČR, a to zejména ve formě tiskových zpráv. Autor konstatuje, že Ústavní soud je oproti jiným vnitrostátním soudům mnohem aktivnější a otevřenější v prezentaci svých rozhodnutí. Tvrdí, že důvodem k tomu je na jeho straně oproti jiným soudům silnější potřeba dobré reputace – ta je způsobena specifickou pozicí Ústavního soudu mimo systém kariérního soudnictví, jakož i odlišnými zdroji legitimity Ústavního soudu oproti soudům obecným. Dále pak autor pozoruje, že tiskové zprávy některým soudcům více než jiným pomáhají obeznámit veřejnost s jejich rozhodovací činností.


Stáhnout