David Kočí
Pracoviště autora: Krajský soud Ostrava

Svěřenské fondy a trusty v mezinárodním právu soukromém

Jurisprudence 3/2023 Rubrika: Články Str.: 33-40

Klíčová slova: svěřenský fond, kolizní normy, rozhodné právo, uznávání

Abstrakt: Článek si klade za cíl popsat a zanalyzovat úpravu svěřenského fondu v právním odvětví mezinárodního práva soukromého, současně upozornit na nedostatky zákonné úpravy a navrhnout případná řešení. Text se neomezuje pouze na popis zákonných ustanovení obsažených v zákoně o mezinárodním právu soukromém, avšak zahrnuje i výklad zaměřený na úpravu evropského mezinárodního práva soukromého, jakož i na úpravu obsaženou v Haagské úmluvě o právu použitelném na trusty. Ve vnitrostátní úpravě byly zjištěny mírné nedostatky, například nesoulad zákona o evidenci skutečných majitelů, zákona o mezinárodním právu soukromém a zákona o veřejných rejstřících. Rovněž bylo zjištěno, že české svěřenské fondy lze uznat v zemích, které jsou stranou Haagské úmluvy. Závěrem bylo navrženo řešení pro úpravu kolizních norem na úrovni evropského mezinárodního práva soukromého v podobě přijetí přímo použitelného nařízení o trustech.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout