Zdeněk Červínek, Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Standardy přezkumu ústavnosti v judikatuře Ústavního soudu

Jurisprudence 4/2015 Rubrika: Články Str.: 21-29

Klíčová slova: přezkum ústavnosti, metodologie, test proporcionality, test vyloučení extrémní disproporcionality, test racionality, Ústavní soud ČR, sebeomezení, intenzita přezkumu

Abstrakt: Předmětem tohoto příspěvku je analýza metodologie užívané Ústavním soudem ČR k přezkumu ústavnosti zásahů do základních práv. V judikatuře vystupují tři druhy standardů: test proporcionality v intenzitě příkazu k optimalizaci, test vyloučení extrémní disproporcionality a test racionality. Ústavní soud tedy ve své praxi vytvořil komplexní třísložkový systém standardů ústavnosti, v jehož rámci nejsou ani jednotlivé testy ani vztahy mezi nimi plně vymezeny a ustáleny, naopak se nadále vyvíjí a mění. Předložený příspěvek se snaží analyzovat vztahy v rámci tohoto systému, přičemž autor dochází k závěru, že v judikatuře Ústavního soudu absentuje jasné a dostatečné kritérium pro odlišení testů vyloučení extrémní disproporcionality a racionality, a tyto by tudíž měly být Ústavním soudem sjednoceny v jeden deferenční standard.


Stáhnout