Václav Dvorský
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Spolkový ústavní soud vs. SDEU: spor o poslední slovo

Jurisprudence 4/2020 Rubrika: Články Str.: 1-8

Klíčová slova: proporcionalita, Spolkový ústavní soud, hospodářská a měnová politika, Soudní dvůr Evropské unie, hospodářská a monetární politika, PSPP, pravomoci ECB a Evropského systému centrálních bank, pravomoci EU a členských států

Abstrakt: Článek se zabývá nedávným rozhodnutím Spolkového ústavního soudu, který se staví proti předchozímu rozsudku Evropského soudního dvora. Předmětem rozhodnutí je program nákupu dluhopisů PSPP prováděný Evropskou centrální bankou a následující rozsudek SDEU v této věci. Spolkový ústavní soud rozhodl, že SDEU jednal ultra vires, když tento program schválil, k čemuž došlo v důsledku nesprávné aplikace testu proporcionality, a umožnil tak orgánům EU zvýšit své pravomoci na úkor členských států EU. Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu posiluje úlohu národních institucí proti evropským.


Stáhnout