Naděžda Šišková
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Společné evropské hodnoty a efektivita právních nástrojů pro jejich ochranu

Jurisprudence 2/2024 Rubrika: Články Str.: 28-36

Klíčová slova: společné evropské hodnoty, lidská práva, právní stát, řízení o nesplnění povinnosti, politická procedura, podmíněnost dodržováním zásad právního státu

Abstrakt: Tento článek se zabývá konceptem společných evropských hodnot, jehož význam stále roste. Jedná se o jasný trend, který spočívá v posunu od ekonomických aspektů evropské integrace k hodnotám, což je patrné od posledních 90. let, kdy byly přijaty nové právní instituty (včetně prostoru svobody, bezpečnosti a práva), které jsou založeny na společných hodnotách. Příspěvek se zaměřuje na analýzu hlavních právních nástrojů, které lze využít k ochraně těchto hodnot. Zejména na: řízení pro porušení Smlouvy o fungování EU (čl. 258 SFEU), politická procedura (čl. 7 SFEU), Nový postup EU pro posílení právního státu na základě sdělení Komise COM(2014)158 a podmíněnost dodržováním zásad právního státu podle nařízení č. 2020/2092. Příspěvek analyzuje tyto nástroje z hlediska jejich účinnosti a způsobů jejich zlepšení, včetně návrhů de lege ferenda.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout