Marcela Fryštenská | advokátka

Soudní systém a efektivnost

Jurisprudence 5/2015 Rubrika: Články Str.: 25-31

Klíčová slova: soudní systém, efektivita, nabídka soudních rozhodnutí, poptávka po soudních rozhodnutích

Abstrakt: Příspěvek se pokouší odpovědět otázku: Jak zvýšit efektivnost justice? Statistická data odhalují skutečnost, že poptávka po soudních rozhodnutích převyšuje jejich nabídku, což lze považovat za hlavní příčinu průtahů soudních řízení. Pro hledání cesty ke zvýšení efektivity soudního systému je třeba hledat faktory mající na poptávku a nabídku soudních rozhodnutí vliv. Za tímto účelem příspěvek odhaluje a analyzuje tyto klíčové faktory poptávky po soudním rozhodnutí: hodnota sporu, počet právníků a hustota soudů. Za faktory mající vliv na efektivnost nabídky soudních rozhodnutí uvádí a analyzuje: kvalitní osobnost soudce po stránce odborné i morální, efektivní systém kontroly, dostačující výdaje na soudní systém, funkční model výkaznictví, který umožní hlubší analýzu příčin nedostatku v organizaci soudního systému.


Stáhnout