Ondřej Moravec

Soudní přezkum výsledku státní maturitní zkoušky

Jurisprudence 1/2015 Rubrika: Diskuse Str.: 37-44

Klíčová slova: maturitní zkouška, soudní přezkum, správní uvážení, plná jurisdikce

Abstrakt: Příspěvek analyzuje rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu č.j. 6 As 68/2012-47 ze dne 19.8.2014, v němž Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že rozhodnutí o žádosti o přezkoumání výsledku maturitní zkoušky může být přezkoumáno soudem. Soudní přezkum tohoto rozhodnutí přitom není omezen pouze na procedurální aspekty. Autor se ve svém příspěvku zabývá především otázkou, zda se může jednat o specifickou oblast, která vyžaduje ponechání většího prostoru pro správní uvážení správních orgánů. Dospívá přitom k závěru, že tomu tak není a že přezkum rozhodnutí v plné jurisdikci je zcela opodstatněný.


Stáhnout