Ivo Šlosarčík
Pracoviště autora: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Soudní moc a brexit: Právní a politické důsledky kauz Miller a Wightman

Jurisprudence 3/2020 Rubrika: Články Str.: 1–10

Klíčová slova: brexit, unijní právo, Nejvyšší soud Spojeného království, Soudní dvůr Evropské unie, parlament, královský prerogativ, suverenita parlamentu, předběžná otázka, Vídeňská úmluva o smluvním právu, Sewelovo pravidlo.

Abstrakt: Článek se věnuje tomu, jak do procesu brexitu zasahovaly rozsudky soudů Spojeného království (Miller I) a Soudního dvora Evropské unie (Wightman). Formálně se soudní zásah omezil na výklad ústavního práva Spojeného království (královská prerogativa, parlamentní suverenita) a práva EU (článek 50 Smlouvy o EU, vztah mezi evropským a mezinárodním právem). Oba rozsudky však měly také širší dopad na politický kontext brexitu a parlamentní kontrolu vyjednávání o dohodě. Soudní intervence tedy nejen objasnily některé aspekty ústavního práva Spojeného království a právního řádu EU, ale současně také snížily předvídatelnost toho, jak se proces brexitu bude vyvíjet.


Stáhnout