Ivo Šlosarčík
Pracoviště autora: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Soudní dvůr Evropské unie a post-brexitové Spojené království: nedokončený rozvod?

Jurisprudence 6/2021 Rubrika: Články Str.: 1-10

Klíčová slova: Brexit, Evropská unie, řešení sporů, soudnictví, Soudní dvůr EU, předběžná otázka, dozorčí žaloba

Abstrakt: Článek mapuje postupné rozvolňování vztahů mezi Spojeným královstvím a Soudním dvorem Evropské unie (SDEU), ke kterému došlo v důsledku brexitu. Sleduje procesní změny i posuny politického kontextu týkající se řízení pro porušení Smluv, rušení unijních právních aktů i předběžných otázek pokládaných SDEU během jednotlivých fází brexitového procesu. Zaměřuje se zejména na vliv SDEU na vyjednávání smlouvy o vystoupení Spojeného království z EU a na jeho přetrvávající pravomoci během přechodného brexitového období. Článek se rovněž věnuje zvláštnímu soudnímu režimu vyjednanému pro Severní Irsko a sporu o působení britské generální advokátky v SDEU po brexitu.


Stáhnout