Tomáš Friedel | Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Soudcova "docházka do zaměstnání" a jeho důstojnost

Jurisprudence 5/2015 Rubrika: Diskuse Str.: 36-40

Klíčová slova: profesní etika soudců, kárné řízení se soudci, důstojnost soudce

Abstrakt: Text je reakcí na článek s názvem „Nad důstojností soudcovského stavu“, který vyšel v časopise Jurisprudence (2/2014). V úvodu textu je obsah článku stručně připomenut. Následně se text věnuje rozboru implikací vybraných závěrů článku. Zejména je zdůrazněna skutečnost, že oslabení možnosti dohledu nad výkonem soudcovské funkce za pomoci formálních kritérií s sebou přináší potřebu formulace kritérií materiálních. Stranou nezůstává ani úvaha o tom, že oslabování formálních kritérií v praxi nutně znamená posílení postavení kárného soudu, respektive posílení potřeby autoregulace chování jednotlivými soudci. Prostor je také věnován potřebě terminologického zpřesnění pojmu soudcovské důstojnosti.


Stáhnout