Jakub Stádník, Andrea Procházková
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Soudce s ručením omezeným: mohou čeští soudci podnikat?

Jurisprudence 6/2023 Rubrika: Články Str.: 19-27

Klíčová slova: podnikání – soudci – Ústavní soud ČR – výdělečná činnost

Abstrakt: Českou právní a politickou debatu na podzim 2023 v souvislosti s výběrem nových ústavních soudců ovládlo jedno téma, které nebylo doposud téměř řešeno. Alespoň ne takto veřejně. Jaká pravidla platí pro soudce, pokud jde o jejich mimosoudní podnikatelské aktivity? I když zákon o soudech a soudcích zakazuje jakoukoliv výdělečnou činnost až na úzce vymezené výjimky, projevuje se tato zdánlivá přísnost i v praxi? Tento článek analyzuje českou právní úpravu, pokud jde o výdělečné aktivity soudců obecných soudů i Ústavního soudu ČR. Ukazuje především na nejednoznačnost současných pravidel a nejistotu soudcovského stavu v tom, co se smí a co už ne, přičemž aktuální stav neobjasňuje ani judikatura. Pro zasazení do kontextu text zkoumá také zahraniční právní úpravu, a to především německou a rakouskou, která opět dokazuje právní nejistotu plynoucí z dané úpravy a také ukazuje přísnost českého zákonodárce. Na závěr článek navrhuje, jak českou právní úpravu obecně změnit tak, aby lépe reflektovala reálnou situaci, ale také naplňovala hlavní účel pravidel – ochranu důstojnosti soudce a soudcovského stavu.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout