Ondřej Svoboda | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Smíšená či výlučná? Povaha Dohody WTO o usnadňování obchodu z pohledu evropského práva

Jurisprudence 6/2015 Rubrika: Články Str.: 24-31

Klíčová slova: smíšenost, výlučnost, usnadňování obchodu, GATT, Evropská unie, WTO

Abstrakt: Rozlišování mezinárodních obchodních smluv Evropské unie na výlučné a smíšené je aktuálním a praktickým předmětem zkoumání, a to zvláště v kontextu Světové obchodní organizace. Tento článek se soustřeďuje na právní posouzení povahy Dohody o usnadňování obchodu, která je nejnovější multilaterální dohodou WTO. Pro svůj účel musí být Dohoda zkoumána v souvislosti s GATT, jejíž vybraná ustanovení zpřesňuje. ESD sice již v 90. letech označil GATT jako smlouvu ve výlučné pravomoci EU, nicméně je nutné provést podrobnou analýzu za pomoci celních pravidel EU a judikatury evropských soudů, zda obsah Dohody o usnadňování obchodu nepřekračuje rámec GATT a neobsahuje prvky smíšenosti. Na jejím konci se dospěje k závěru, že Dohoda spadá do výlučné pravomoci EU.


Stáhnout