Štěpán Richter
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Směrnice EU 2019/770 o některých aspektech poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb jako nástroj ochrany spotřebitele

Jurisprudence 4/2020 Rubrika: Články Str.: 9-17

Klíčová slova: digitální obsah, digitální služby, zboží s digitálním prvkem, digitální trh, aktualizace, kompatibilita, interoperabilita, vynucená inovace

Abstrakt: Směrnice (EU) 2019/770 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb je jedním z řady dokumentů unijního práva, které mají za cíl v členských státech regulovat chování subjektů digitálního trhu a vytvořit jasný a přehledný právní rámec pro oblast poskytování digitálních dat. Autor směrnici analyzuje komparací s národní úpravou ochrany spotřebitele a zjišťuje, jaká nová práva směrnice spotřebiteli stanoví a do jaké míry je způsobilá splnit deklarovaný účel. Pozornost je dále věnována možným mezerám v regulaci, včetně úvah de lege ferenda. Autor dospěl k závěru, že směrnice stanovila spotřebiteli v oblasti poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb nová práva tam, kde je to vzhledem k technologické podstatě digitálního obsahu a služeb logické a účelné, ale zároveň je dle stejného korektivu v několika případech omezila. Rovněž dospěl k závěru, že nová úprava je místy příliš obecná, což může v konečném důsledku způsobit nenaplnění cílů směrnice.


Stáhnout