Ondřej Preuss
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Slovenský „Melčák“, nukleární zbraň jako dar novému ústavnímu soudu

Jurisprudence 6/2019 Rubrika: Články Str.: 1–12

Klíčová slova: Ústavní soud Slovenské republiky, materiální jádro ústavy, klauzule věčnosti, protiústavní ústavní zákon

Abstrakt: Článek komentuje recentní rozhodnutí Ústavního soudu Slovenské republiky, ve kterém dospěl k závěru, že (i) i slovenská ústava obsahuje implicitní materiální jádro. Jeho základ přitom údajně tvoří principy demokratického a právního státu; (ii) tomuto implicitnímu materiálnímu jádru ústavy nemůžou podle soudu odporovat ani ústavní zákony; (iii) ústavní soud je tedy oprávněn přezkoumat případný rozpor norem ústavního zákona s implicitním materiálním jádrem ústavy, a pokud zjistí rozpor, je oprávněn vyslovit nesoulad norem ústavního zákona s implicitním materiálním jádrem ústavy, a ústavní zákon tak zrušit. Příslušné rozhodnutí je překvapivé a může destabilizovat slovenský ústavní systém. Ústavní soud měl přitom možnost věc řešit méně invazivně.


Stáhnout