David Bartoš | Skotský advokát a rozhodce, Edinburgh - Petr Dobiáš | Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Skotský zákon o rozhodčím řízení z roku 2010 v porovnání s českou právní úpravou

Jurisprudence 4/2015 Rubrika: Články Str.: 30-42

Klíčová slova: Skotsko, zákon o rozhodčím řízení, rozhodce

Abstrakt: Právní úprava rozhodčího řízení v České republice a ve Skotsku má mnoho společných rysů, ale v mnohém se také liší. Na základě komparativní analýzy bylo zjištěno, že i přes odlišnou strukturu skotského zákona o rozhodčím řízení a českého zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, upravují oba právní předpisy podobný okruh právních otázek. Není to překvapující vzhledem k tomu, že inspirací při tvorbě obou zákonů byl Vzorový zákon UNCITRAL. Přesto najdeme mezi českým a skotským zákonem rozdíly, které se týkají vymezení arbitrability, rozhodování o pravomoci, rozsahu přezkumu, či výkonu rozhodčího nálezu.


Stáhnout