Petr Stejskal
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Palackého

Sankce v mezinárodním právu ve světle ukrajinské krize – jak fungují, jaké jsou pro ně podmínky a jak se provádí v ČR

Jurisprudence 5/2022 Rubrika: Články Str.: 11-25

Klíčová slova: donucení v mezinárodním právu, sankce proti Rusku, konfiskace, česká praxe

Abstrakt: V návaznosti na současnou ruskou agresi na Ukrajině zavedla značná část mezinárodního společenství sankce proti Rusku a vybraným jednotlivcům. Na Rusko se vztahují sankce již od jeho agrese proti Ukrajině v roce 2014. Nedávno přijatá opatření jsou však mnohem silnější. Sankce v mezinárodním právu představují důležitý nástroj jeho vymáhání daný do rukou členů mezinárodního společenství. Tento příspěvek vysvětluje postavení tohoto právního institutu v systému mezinárodního práva a podmínky jejich aplikace. Nabízí také stručný vhled do právního rámce EU a České republiky, včetně nejnovějšího vývoje české právní úpravy. Příspěvek nabízí i krátké zamyšlení nad vybranými právními otázkami – konfiskací majetku jako mezinárodní sankcí a přípustností protiopatření třetích osob v mezinárodním právu.


Stáhnout